Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

1 férfi és 2 nő kollégiumi nevelőtanár


  • A hirdetés 1042 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a KLIK Debreceni Tankerületébe, a Gulyás Pál Kollégiumba

1 férfi és 2 nő kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Sumen utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolai kollégiumban nevelőtanári feladatok végzése -leány/ fiú tanulócsoport munkájának irányítása, éjszakai illetve hétvégi ügyeleti tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, középiskolai tanár- a matematika-fizika-kémia- informatika- angol-német tantárgyak közül, bármelyik kettő párosításának megfelelő, két szakos pedagógus szakképzettség,

§         közoktatási, köznevelési intézményben, pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 66.§ (1) és (4) bekezdése szerinti alkalmazási feltételek fennállása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         középiskolai kollégiumban, pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         középiskolai tanulók tehetséggondozása terén végzett tevékenység

Elvárt kompetenciák:

§         empátia, tolerancia, problémamegoldó képesség, munkabírás, feladat irányti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         iskoali végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény

§         a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Sumen utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/4294/2015 , valamint a munkakör megnevezését: 1 férfi és 2 nő kollégiumi nevelőtanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/4294/2015, valamint a munkakör megnevezését: 1 férfi és 2 nő kollégiumi nevelőtanár.

§         Elektronikus úton Barabás Attiláné intézményvezető részére a gulyas@kollegium.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a KLIK Debreceni Tankerület Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.02.