www.topjob.hu

1 fő iskolapszichológus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Szerencsi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

1 fő iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Végzi a tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással kapcsolatos, továbbá a tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus szakképzettség, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakiránnyal, pszichológus pedagógiai pszichológiai szakvizsgával,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus végzettség

        Az adott területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Jó kommunikácós képesség,

        Precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Elnyerés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Dénes igazgató, illetve Páricsi Tamás gyakorlati oktatásvezető nyújt, a 06/49/542-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3580 Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Rózsa út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/050-37/H/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/050-37/H/2018., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő iskolapszichológus.

        Elektronikus úton brassai@brassai-tiszaujvaros.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a tagintézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brassai-tiszaujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre