Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

1 fő magánének tanár


  • A hirdetés 717 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola

1 fő magánének tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.02.05-2016.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 7 órás

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Búza út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény helyi tantervében szereplő magánének főtárgy, hangképzés tantárgy oktatása, részvétel a nevelőtestület munkájában, valamint a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, magánének tanár végzettség,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A hasonló szakközépiskolában, művészeti szakközépiskolában szerzett gyakorlat, vagy hivatásos zenész, előadóművészi gyakorlat.

§         A 2011. évi CXC. törvényben szereplő alkalmazási feltételek az iskolarendszerű zeneművészeti szakképzésben szerzett zenész OKJ végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyarné Nagy Andrea munkaközösség - vezető nyújt, a 06-42-512-330 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/239-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő magánének tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/239-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő magánének tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.muveszeti-nyh.sulinet.hu - 2016. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 1 fő magánének tanár munkakörre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.