www.topjob.hu

1 fő óvodai és iskolai szociális segítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Siófok Város Gondozási Központja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Siófok Város Gondozási Központja
Család- és Gyermekjóléti Központ

1 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Hoch János köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő- oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        gyermekvédelmi, valamint nevelés/oktatás területén szerzett szakmai tapasztalat,mediátori képzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kat. jogosítvány, saját gépkocsi, helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        empátia, problémamegoldó képesség, kreativitás, önállóság, terhelhetőség, tolerancia,kríziskezelés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        empátia, problémamegoldó képesség, kreativitás, önállóság, terhelhetőség, tolerancia,kríziskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletraj, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárváriné Vörös Viktória nyújt, a 0684311013, 0684310746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Gondozási Központja címére történő megküldésével (8600 Siófok, Korányi Sándor utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 459/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Gondozási Központja címére történő megküldésével (8600 Siófok, Korányi S. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 459/2018, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton Sárváriné Vörös Viktória részére a siofokgondozasikozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sárváriné Vörös Viktória, Somogy megye, 8600 Siófok, Korányi Sándor utca 1. A .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Beérkezett érvényes pályázat esetén a pályázó személyes meghallgatása folyamatosan történik, mely időpontról telefonon tájékoztatjuk a jelentkezőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre