Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

2 fő intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 1015 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola
-->
intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16.-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 95.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézményvezető helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény szakszerű, törvényes és takarékos működése érdekében az irányadó jogszabályi előírások és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         pedagógus szakvizsga, közoktatás vezetői szakképesítés

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, matematika vagy angol nyel szakos tanári szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézményvezető helyettesi feladatok ellátására vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói igazolás a munkakör megnevezésével)

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett vezetői szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

§         amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett vezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bana Józsefné intézményvezető nyújt, a 06-52-588-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/080/334-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: 2 fő intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/080/334-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő intézményvezető-helyettes.

és

§         Elektronikus úton Bényei Sándor tankerületi igazgató részére a sandor.benyei@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.