www.topjob.hu

2 fő iskolai szociális munkás


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 141 napja lett aktiválva

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd
család-és gyermekjóléti központ

2 fő iskolai szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai szociális munkás szakember az iskolai, óvodai közegben támogató, preventív tevékenységet végez. Segíti a tanulókat, a diákok családjait, pedagógusokat a felmerülő problémák azonnali kezelésében. Egyéni és csoportos esetkezelés keretében meghallgatja, és segítséget nyújt a tanulok számára. Veszélyeztetettséget felismerő, kezelő, és megszüntető specifikus feladatellátást végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Saját gépkocsi használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő iskolai szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő iskolai szociális munkás.

        Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően, személyes meghallgatás - interjú útján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        csaladsegito.szentgotthard.hu - 2018. július 17.

        www.szentgotthard.hu - 2018. július 18.

        kozigallas.gov.hu - 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito.szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre