www.topjob.hu

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend
Család- és Gyermekjóléti Központ

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Thököly utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, az intézmény diákjainak, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt. Feladata a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt professzionális szolgáltató felé. Kiemelkedő szerepe van a folyamatos együttműködésnek és információáramlás biztosításának az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek enyhítése, állapotromlásának megelőzése érdekében. Rendszeresen tájékoztatást ad a nevelési – oktatási intézmény vezetőinek a tevékenységéről, terveiről, kapcsolatot tart a pedagógusokkal és az iskolában tevékenykedő segítő szakmák képviselőivel (védőnő, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus stb.) Kapcsolatot tart a szociális szolgáltatásokkal, a helyi közösség intézményeivel, szervezeteivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklete II.I.1 pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadóak.,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, saját személygépkocsi használata, 90 nap próbaidő, Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 991/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Thököly út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 991/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton Szálkai Istvánné részére a zita.korm@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre