www.topjob.hu

2 fő óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 323 napja lett aktiválva

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és Tagintézményei
óvodai nevelés

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazó igénylőlap másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Harica utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Harica utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2017, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Személyesen: Kaszáné Vincze Éva, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Harica Sajószentpéter, utca 3 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetője értékeli, és dönt. A nyertes pályázó kap értesítést. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.