www.topjob.hu

2 fő óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 177 napja lett aktiválva

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskörei ÓV-LAK Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 62-63§, valamint a 32/2013 (VIII.31.)korm.rendelet 17.§ alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, óvodapedagógusi diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kérelmezését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kohári Edit nyújt, a 06302616103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/435/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda címére történő megküldésével (3384 Kisköre, Béke út Béke út 9-. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/435/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Siposné Kohári Edit részére a ovilak@kiskore.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Siposné Kohári Edit, Heves megye, 3384 Kisköre, Béke út 9-11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kisköre Város honlapja - 2018. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre