Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

2 fő pedagógus


  • A hirdetés 948 napja lejárt

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

TMISZI Margaréta Rehabilitációs Intézmény
Fejlesztő - foglakoztató csoport

2 fő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7190 Regöly, Regöly-Majsapuszta Regöly, Majsapuszta .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az alapvizsgálat, rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat elkészítésében. Részt vesz a rehabilitációs programok kidolgozásában és elkészítésében, felülvizsgálatában. Foglalkoztatási munkáját ehhez kapcsolódva, előre elkészített munkaterv szerint végzi, amelyet a csoport többi dolgozójával egyeztet. Szervezi az iskolát végzett ellátottak tudásának szintfenntartását (írás, olvasás, számolás). Szervezi az otthon ünnepségeit, fellépéseket, ezekhez kapcsolódva versek, mesék stb. betanítását végzi. Tematikus foglalkozásokat, igény szerint tanfolyami oktatást végez (pl. közlekedési ismeretek, stb.). Részt vesz a nyári táborozások, kulturális és sport rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Vezeti a számára előírt dokumentációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6.3 pont szerint,

§         büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         bentlakásos szociális intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló oklevélmásolatok, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jékel Krisztina nyújt, a 06309141986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M648-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M648-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pedagógus.

§         Elektronikus úton Pál Mária részére a igazgatoiszi@tmiszi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően bizottsági döntés. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tmiszi.hu - 2016. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre