www.topjob.hu

2 fő zongoratanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Miskolci Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

2 fő zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Palóczy u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora órák megtartása, a tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem, ezen belül zongoratanár vagy művésztanár végzettség,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        korábbi zenetanári gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erről szóló postai feladóvevény másolata

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabay Csilla nyújt, a +36-30/359-4898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/09299-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő zongoratanár.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/09299-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő zongoratanár.

        Elektronikus úton miskolciegressy@gmail.com részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: személyes egyeztetést követően, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Palóczy u. 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg, és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre