www.topjob.hu

3 fő gyógypedagógus (oligofrén vagy tanulásban akadályozott szakos)


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 334 napja lett aktiválva

Pápai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3 fő gyógypedagógus (oligofrén vagy tanulásban akadályozott szakos)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.21-2018.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Verseny utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, oligofrén vagy tanulásban akadályozottak szakos gyógyedagógiai végzettség ,

        Bűntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány és személygépkocsi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés)

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt , amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgai Zsuzsanna nyújt, a 06-89/795-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-88/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő gyógypedagógus (oligofrén vagy tanulásban akadályozott szakos).         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-88/2017, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő gyógypedagógus (oligofrén vagy tanulásban akadályozott szakos).

        Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos mód

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.20.