www.topjob.hu

4 fő óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Óvoda

4 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9545 Jánosháza, Ifjúság utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munka ellátása.Önállóan dolgozni tudó, kommunikatív, együttműködő, empatikus, hivatástudattal rendelkező.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babics Ferencné nyújt, a 95450137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Berzsenyi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49. , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Berzsenyi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49., valamint a munkakör megnevezését: 4 fő óvodapedagógus .

        Elektronikus úton Bertáné Dörnyei Judit részére a bertane.dornyeij@janoshaza.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bertáné Dörnyei Judit, Vas megye, 9545 Jánosháza, Berzsenyi u.42. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Igazgatótanács döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre