Magyar Honvédség

Leírás

A Magyar Honvédség fő feladata Magyarország szuverenitásának és területi épségének védelme és az Észak-atlanti Szerződés alapján hozzájárulás a Szövetség kollektív védelméhez. További feladata, hogy hozzájáruljon más, közösen vállalt szövetséges küldetésekhez, részt vegyen a nemzetközi szervezetek égisze alatt zajló béketámogató és humanitárius akciókban, valamint a súlyos ipari és természeti katasztrófák elhárításában. Magyarország vállalt kötelezettségeinek megfelelően, a közös védelem érdekében készen áll arra, hogy rendelkezésre bocsássa a szükséges katonai erőt és lehetőségei szerint hozzájáruljon a Szövetség egyéb misszióihoz. A biztonságpolitikai alapelveknek megfelelően a Magyar Honvédség arra is törekszik, hogy a két- és többoldalú katonai együttműködés útján erősítse a regionális biztonságot és stabilitást.

A Magyar Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderő. Egyes szervei törvényben meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak.
A Magyar Honvédség a feladatait a honvédelemben közreműködő más szervekkel együttműködve hajtja végre.

Jelenleg nincsenek álláshirdetései a www.topjob.hu -n


Magyar Honvédség

Cím -
Honlap http://www.regiment.hu