A meggyőzés

A befolyásolás képessége

Nem varázslat, nincs köze a delejezéshez sem, viszont olyan fontos képesség, amellyel minden komoly szakembernek rendelkeznie kell. Ahhoz, hogy akár az üzleti életben, akár a magánéletben el tudja valaki fogadtatni a véleményét, vagy hatni tudjon másokra, elengedhetetlen alkalmazni. A menedzserek tudják, sokszor a lehengerlő érvek ellenére is milyen nehéz lehet meggyőzni a másik felet. Szükség van hozzá a jó emberismereten kívül a megfelelő kapcsolatteremtésre, az aktív figyelésre, a folyamatos visszajelzésre és a közös nevezőre jutásra. Ha megtanulja mások befolyásolását, képes lehet a fölösleges konfliktusok elhárítására, saját szándékainak tisztázására, a félreértések elkerülésére, elsimítására, szándékai közlésére, hatékony tárgyalásra, kreatív és önálló csapat vezetésére, a változások zökkenőmentes bevezetésére. Szerencsére, a befolyásolás technikája tanulható. A megfelelő viselkedési formák követését kell betartani hozzá, még akkor is, ha az látszólag ellent mond a logikának, vagy a megszokott, ösztönös reakcióknak.

 

A legfontosabb „aranyszabályok", amiket alkalmazhat:

1. A legtöbb energiát a másik fél megértésére kell fordítani. Rossz beidegződés, hogy az energiák 90%-a egy tárgyalás során a saját nézetek kifejtésére megy el.
2. Figyeljen, de igyekezzen mutatni is a figyelmét bólogatással, alkalmankénti nyugtázással.
3. Alkalmazza az összegzés és tisztázás technikáját.
4. Kifejtendő kérdéseket tegyen fel és jól figyeljen a válaszokra.
5. Ismerje fel saját gyenge pontjait, és fejlessze készségeit.
6. A másik féllel való kapcsolat kialakításnál alkalmazza a testbeszéd eszközeit.
7. hagyja a beosztottjait, hogy azok maguk gondolkodjanak el a problémák megoldásán. Ön tanácsot, alternatívákat adjon nekik.
8. Mindig a megbeszélés vagy a tárgyalás alkalmához illő stílusban kommunikáljon.
9. Legyen nyitott arra, hogy esetleg önt is befolyásolják! Kérjen visszajelzést és tanuljon is belőle.
10. Higgyen abban, hogy joga van ahhoz, hogy elmondja, mit akar.
11. A pozitívumokra való koncentrálással és lelkesedéssel próbáljon közös nevezőre jutni.


A leglényegesebbek, amiket tanácsos kerülni, még akkor is, ha a személyes meggyőződése, tapasztalata mást diktált eddig:

1. A saját állásponthoz való merev ragaszkodást: ne egy megdönthetetlen állásponttal indítson.
2. Soha ne emelje fel a hangját, ne kiabáljon, és ne doboljon az ujjaival. Ez sokszor a félelem üzenete a hallgatónak.
3. Ne szakítsa félbe a másikat idő előtt a saját nézeteivel.
4. Ne a tények, az adatok és a logika álljon érvelése középpontjában.
5. Ne határozza el előre, hogy a másik nem tudja önt úgysem meggyőzni.
6. Ne próbálja meg előre kitalálni a másik fél indítékait.
7. Ne adjon tanácsokat.
8. Ne titokzatoskodjon szándékait illetően.Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy senki, - rendelkezzen bármilyen nagy hatalommal, vagy legyen bármilyen magas rangú vezető,- nem támaszkodhat a hagyományos tekintélyelvre, az utasítások végrehajtatása során. A hatékony vezetők támasza mára már a befolyásolás módszere. Az összefogás megoldhatja azokat a problémákat, amelyeket a hatalom önmagában már nem képes. az összefogáshoz szükséges a befolyásolási készség.

A rossz teljesítmény sokkal látványosabb, mint azelőtt. A vezető alulteljesítését azzal hozhatják összefüggésbe, hogy nem tud bánni az emberekkel,- azaz nem tudja befolyásolni őket.