Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 950 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékére

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a „Magyar Királyság az Oszmán Birodalom nyugati határvidékén (16-17. század)”, „Kora újkori magyar paleográfia”, „Magyar arisztokrácia a kora újkorban”, „Az Oszmán Birodalom története”, „Az oszmán katonák és hivatalnokok a török államigazgatásban” című tárgyak oktatása, valamint gyakorlatok vezetése a Tanszéken és a Történeti Intézetben folyó képzései formákban (történelem BA, történelem tanári és diszciplináris MA, osztatlan történelemtanári képzés). Feladata továbbá a tanszék kutatási projektjeinek koordinálása, a folyó forráskiadási munkákban való részvétele, szakdolgozatok, diákköri dolgozatok vezetése. Elvárás, hogy a tanszék kutatási projektjeihez igazodva a pályázó legyen képes önállóan kora újkori német és oszmán török források tudományos átírására, feldolgozására, kiadására. A munkakör betöltésének feltételei: egyetemi szintű történelem, magyar szakos diploma, és altajisztika vagy török szakos egyetemi végzettség; minimum 3 éves felsőoktatási gyakorlat, PhD fokozat történettudományi területről, felsőfokú török (A vagy B vagy C), középfokú német nyelvismeret, élénk hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen kutat hazai és külföldi levéltárakban, forráskiadásban jártas, és beágyazott szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik hazai és nemzetközi szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, • dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság oldaláról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok), • részletes szakmai önéletrajzot, • teljes publikációs jegyzéket, • végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát, • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, • minden olyan dokumentum és irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, • nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat mindenben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal, • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE BTK Dékáni Hivatala nyújt, a (62) 544-039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-33/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-33/2016., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Személyesen: az SZTE BTK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek. Az adjunktusi pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) közszolgálati állásportálján (https://kozigallas.gov.hu) történt megjelenését követően, 2016. május 4-ig, személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre