Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 937 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata mezőgazdasági, biológiai, környezettani valamint munkavédelmi kurzusok és laboratóriumi gyakorlatok vezetése a Tanszék saját képzéseiben (technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szakokon) és a Tanszék egyéb képzéseiben, továbbá tanulmányutak szervezése, szakdolgozatok témavezetése, részvétel a Tanszék kutatási programjában, publikálási tevékenységében és a Tanszéken működő tudományos diákköri tevékenységben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, a szakiránynak megfelelő tudományterületről PhD tudományos fokozattal és három éves szakmai gyakorlattal, angol nyelvismerettel. Előnyt jelent a biológia vagy környezettan tanári végzettség, valamint egyéb nyelvi képzettség. A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot, – végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, – publikációs jegyzéket, – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól és a közügyektől eltiltás kérdéseiről, – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a JGYPK Dékáni Hivatala nyújt, a 62/544-771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-56/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-56/2016., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Személyesen: a JGYPK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2016. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. május 17-ig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatalába (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 eredeti és 2 másolati példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre