Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 519 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a vadgazdálkodás (elsősorban vadtenyésztés, vadtakarmányozás, élőhely-gazdálkodás), valamint a természetvédelem és ökológia témaköreibe tartozó tantárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása, a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-fejlesztés, valamint az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása. Feladata továbbá bekapcsolódni az intézetben folyó kutatómunkába

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell biológusi MSc, vagy vadgazda mérnöki MSc, vagy erdőmérnöki diplomával, vagy agrármérnöki egyetemi diploma melletti felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel, doktori (PhD) fokozattal (elsősorban a biológia, vagy vadbiológia, vagy vadgazdálkodás, vagy erdészettudomány területén), és egy világnyelvből (lehetőleg angol) középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával, továbbá legalább hároméves felsőoktatási gyakorlattal valamint az oktatandó tantárgyak témaköreiben a graduális szintet lényegesen meghaladó szakmai ismeretekkel. A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vadgazdálkodás-vadászat területén szerzett szakértői gyakorlat, valamint érvényes vadászjegy megléte.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, 2. részletes szakmai önéletrajzot, 3. teljes publikációs jegyzéket, 4. végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolatát, 5. tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát,

        6. kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/, 7. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        8. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 9. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-187/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-187/2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: MGK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására feltételeknek. A pályázatot 2017. január 20-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatalába (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) személyesen vagy postai úton, egy eredeti és két másolati példányban. A pályázat formai feltételeiről a Dékáni Hivatal vezetőjétől kérhető a (62) 532-990-es számon, a betöltendő munkakör részletes feltételeiről az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetben Dr. Majzinger István intézetvezetőtől, a (62) 532-990-es telefonon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 4-187/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.