Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 741 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata az Intézet oktatási-kutatási feladataiban való részvétel – mindenekelőtt statisztika területen – különösen: Számvitel tématerülethez tartozó tantárgyak oktatása (előadások, gyakorlatok, tartása magyar és angol nyelven) és magas szintű művelése; konferenciák szervezése, szakdolgozók munkájának irányítása. Továbbá feladata: tudományos diákköri és szakdolgozati témák irányítása, kutatómunka végzése és kutatási eredményeinek publikálása. Feladatai közé tartozik az Intézetre háruló adminisztratív és további oktatási feladatok ellátásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles közgazdász végzettséggel, valamely világnyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, valamint a közgazdaság-tudományok, vagy gazdálkodástudományok területén szerzett tudományos fokozattal, továbbá legalább három éves szakmai gyakorlattal. Elvárás, hogy a pályázó ismerje és művelje tudományterületét, legyen alkalmas előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére, rendelkezzen hazai publikációs tevékenységgel.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. a kar dékánjának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, 2. a dékáni hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html ), 3. részletes szakmai önéletrajzot,

        4. teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket, 5. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, 6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        7. minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 8. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: GTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2017. február 10-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6722 Szeged Kálvária sgt. 1.) az SZTE Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában 1 eredeti és 1 fénymásolt példányban. A pályázatok formai feltételeiről a 62/ 544-287-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni az NKI pályázati adatbázisában szereplő azonosító számot: 4-3/2017.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre