Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 620 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Politológia Ba, Szociológia Ba, szociális munkás Ba szakos hallgatóknak egyetemi előadások és gyakorlatok tartása Magyarország politikatörténete 1956-1989; Európai alkotmánytörténet; Emberi és állampolgári jogok; Nemzetközi jog; Magyar alkotmánytörténet; Jogi ismeretek; Közjogtan valamint Közigazgatástan című tárgyakból. A tanszéki honlap karbantartása, pályázatfigyelés, tudományos- és kutatási pályázatokban való részvétel, közreműködés. Tanszéki TDK és OTDK felelősi megbízatás. A tanszéki ülések jegyzőkönyveinek vezetése, az ülésekről emlékeztetők készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szakterületen szerzett tudományos (PhD) fokozat

        szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        magas színvonalú önálló eredmények publikálása, legalább tíz lektorált tanulmány, ebből legalább kettő idegen nyelven

        legalább négy, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        szakmai közéletben való részvétel

        német nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        Word, Excell felhasználói szintű ismeretek

        legalább egy, az állam- és jogtudományok témájában megjelent magyar nyelvű monográfia

        magyar, angol és német nyelven megjelent tudományos publikációk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú oktatásban állam- és jogtudományi, illetve politikatudományi képzésben megszerzett oktatási tapasztalat

        hazai és külföldi levéltárakban végzett tudományos kutatási tapasztalat

        legalább tudományos fokozatszerzési eljárásban szerzett latin nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        az MTMT szerinti publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Levente nyújt, a 20/8082496 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala Dr. Papp Klára dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3056/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3056/2017, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 14.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. március 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre