Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 531 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékhez tartozó tárgyak oktatása. Kutatói- és publikációs tevékenység az adott szakterületen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológia szakos végzettség,

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, szakterületén szerzett tudományos (PhD) fokozat

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        saját kutatásait dokumentáló publikációk, saját- vagy társszerzőkkel írt jegyzet, szakkönyv, oktatási segédanyag illetve jelentős műszaki- művészeti alkotás

        legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        szakképzettségének megfelelő szakmai vagy felsőoktatási gyakorlat, igazoltan elismert oktatói, kutatói szakmai gyakorlati tevékenység

        aktív részvétel a szakmai közéletben, képesség önálló oktatási és tudományos kapcsolatok szervezésére

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai díjait, terveit, tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, tudományos életben való részvételét

        minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv tudást igazoló okiratok másolata

        saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető

        fényképes szakmai önéletrajz, publikációs- és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Désány I. utca 1-9. GYFK Dékáni Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6884/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6884/2017, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. június 2.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre