Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1030 napja lejárt

Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pedagógiai Kar
Humáninformatika Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános értelmiségképzéshez tartozó Információ és kommunikációtechnológiai tárgyak, a tanárképzéshez kapcsolódó statisztikai és az informatikus könyvtáros szakhoz tartozó könyvtártudományi és informatika tanegységek oktatása, nappali és levelező tagozaton. - Tudományos diákköri dolgozatok, illetve szakdolgozatok konzulensi, témavezetői és opponensi feladatainak ellátása, közreműködés a tehetséggondozásban. - Szakmai gyakorlat vezetése és szervezése informatikus könyvtáros szakon. - Demonstrátor hallgatók munkájának koordinálása. - Kutatási és publikálási tevékenység a köznevelés, vaqlamint a könyvtártudomány területéhez kapcsolódóan. - Aktív részvétel a tankönyvek, jegyzetek írásában, különös tekintettel az elektronikus tananyagokra. Az adjunktus tovább foglalkoztatásának feltételei: a) aktív publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven, b) minőségi oktatási tevékenység magyar és lehetőség szerint idegen nyelven, c) témavezetés, konzulensi tevékenység, d) aktív részvétel az oktatáshoz kapcsolódó tananyag, képzés- és kurzusfejlesztésben, e) felsőoktatás-pedagógiai kompetencia folyamatos fejlesztése f) aktív részvétel az intézményen belüli, a hazai és a nemzetközi szakmai- közéleti tevékenységekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság.

        Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

        Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság.

        Aktív részvétel a hazai és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenységekben.

        Részvétel oktatási segédanyagok készítésében.

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Szakterületen szerzett tudományos (PhD) fokozat.

        Aktív publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az Eszterházy Károly Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

        Német nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsga bizonyítvány.

        Angol nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsga bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg; szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány); minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR /….../2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR /….../2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton Ploj Petra részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

"2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer"

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre