Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fogorvostudományi Kar
Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus potenciális feladata tantermi előadások, szemináriumok vagy gyakorlatok tartása fogászati biometria, statisztika tárgyakban fogorvos hallgatók számára. Feladata emellett szakdolgozatok készítésében, valamint tudományos kutatómunkában, a kutatómunka eredményeinek statisztikai feldolgozásában való részvétel, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles matematikusi diplomával, tudományos fokozattal a bölcsészettudomány területén, tudományos kutatói munkássággal, legalább 10 éves egyetemi szintű oktatói gyakorlattal, beleértve ebbe graduális hallgatók képzésében való részvételt. További követelmény a kutatásszervezésben szerzett tapasztalat (pályázatok, tudományos témák kidolgozása és vezetése stb.), angol nyelvből előadó- és vitaképes ismeret. Előnyt jelent: hazai és nemzetközi pályázati aktivitás. Megbízást az kaphat, aki megfelel az SZTE Szervezeti és Működés Szabályzatában rögzített, az egyetemi adjunktusra vonatkozó feltételeknek. A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az egyetemi adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek is.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        6. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        4. teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket, 5. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,

        7. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány tartalma minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 8. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        1. a kar dékánjának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, 2. a dékáni hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html ), 3. szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-86/2017. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-86/2017., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: SZTE FOK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2017. szeptember 7-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Tisza Lajos krt. 64-66.) az SZTE Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalba 1 eredeti és 3 papír alapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 2 önálló fájlban, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint részletes szakmai önéletrajzát tartalmazza. A pályázat formai feltételeiről a (62)-54 52-99 telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 4-86/2017. azonosító számot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre