Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1456 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Műszaki Földtudományi Kar
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetébe

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata a Miskolci Egyetemen akkreditált Műszaki Földtudományi alapszak, a Műszaki Földtudományi mesterszak, továbbá a Műszaki Földtudományi Karon akkreditált képzésekben az Intézet által oktatott települési szilárd hulladékok feldolgozása, energetikai és anyagában történő hasznosítása, hulladékgazdálkodás, darabosítási eljárások, talajtisztítás és szennyvíz tisztítási témakörökben tantárgyak oktatása és ezek tananyagának folyamatos fejlesztése magyar és idegen nyelven, kapcsolódó kutatások végzése. Feladata továbbá a szakterülethez kapcsolódó K+F tevékenység végzése, valamint hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázhatnak, akik a földtudományok tudományterületen szerzett PhD tudományos fokozattal, az angol és német nyelv tárgyalóképes és előadói szintű ismeretével, és számottevő publikációs teljesítménnyel rendelkeznek a települési szilárd-, mezőgazdasági hulladékok és ipari melléktermékek feldolgozása, energetikai és anyagában történő hasznosítása, darabosítási eljárások és szennyvíz tisztítási témakörökben..

§         A pályázó rendelkezzen legalább öt éves oktatói-kutatói, ennek hiányában legalább hét éves szakmai gyakorlattal. A nappali tagozatos PhD képzés időtartamából legfeljebb két év az oktatói-kutatói gyakorlatba, legfeljebb három év pedig a szakmai gyakorlatba beszámítható.

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az adjunktusokra vonatkozó általános követelményeknek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kottman Nóra igazgatási ügyintéző nyújt, a (46) 565-111/10-39. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/343-27/2014. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hj/343-27/2014., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

vagy

§         Személyesen: Kottman Nóra igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai és Jogi Iroda . A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság és az intézet oktatóinak értekezletén kialakított vélemény alapján, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Tanácsa bírálja el, a nyertes pályázót a Miskolci Egyetem rektora nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2014. április 1.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, ab) szakmai, illetőleg oktatási, kutatási, tudományos vagy művészeti munkáját, ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét, ae) fontosabb szakmai útjait, b) publikációs jegyzék, c) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata, f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánpolitikai és Jogi Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4.ép. II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.04.03.