Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

ADJUNKTUS


  • A hirdetés 1279 napja lejárt

Széchenyi István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Műszaki Tudományi Kar
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

ADJUNKTUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő közalkalmazott távollété –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 14 órát tanítási tevékenységre fordít; részvétel a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítása; részvétel a tudományos munkában; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről rendszeresen jelentessen meg publikációkat; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben; Számítógépes modellezés és tervezés c. tárgy oktatása, ezen belül Catia és ProE órák tartása. Mechatronikai területen bekapcsolódás az Irányítástechnika tárgy oktatásába.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, (MSc) gépészmérnök vagy mechatronikai mérnök,

§         Tudományos fokozat

§         Angol és német középfokú nyelvtudás

§         Publikációs tevékenység, aktív részvétel a tudományos közéletben

§         Legalább 5 éves oktatási (legalább óraadói) vagy szakmai gyakorlat

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Kutatási vagy termékfejlesztési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); pályázati adatlap (az adatlap mintáját a fotitkar@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben); erkölcsi bizonyítvány;

§         a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a fotitkar@sze.hu e-mail címről kell kérni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2014 , valamint a munkakör megnevezését: ADJUNKTUS. §         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2014, valamint a munkakör megnevezését: ADJUNKTUS.

és

§         Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a fotitkar@sze.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         egyetemi honlap 2014.11.18 - 2014.12.18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.19.