Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1203 napja lejárt

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaságtudományi Kar
Világgazdasági Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő adjunktus főbb oktatási feladatai: Oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása mesterképzésben a Globális és regionális integráció gazdaságtana, az EU közös politikák, a Nemzetközi gazdaságtan, a Nemzetközi pénzügyek és a Regionális világgazdaságtan tantárgyak esetében; oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása angol nyelven az Economics of Global and Regional Integration, a Regional World Economy és az EU Economic Policies tantárgyak esetében; az adjunktusnak részt kell vennie szakszemináriumi témavezetésben az alábbi témakörökben: Nyugat-Balkán, Integrációérettség, FDI - transznacionális vállalatok; a kollégának a fent megjelölt tárgyak esetében rendszeresen, a Tanszék által oktatott más tárgyak esetében alkalomszerűen be kell bekapcsolódnia a Tanszék vizsgáztatási tevékenységébe; a leendő adjunktusnak az alábbi oktatásszervezési tevékenységekbe is be kell kapcsolódnia: tanszéki TDK szekció szervezése, mesterszakos felvételi eljárásban való részvétel, demonstrátorok koordinálása; a kollégának részt kell vennie az EU közös politikák, a Nemzetközi gazdaságtan és a Regionális világgazdaságtan című tárgyakhoz kapcsolódó tananyagfejlesztésekben; a kollégának be kell kapcsolódnia a Tanszék, a Kar záróvizsgáztatási munkájába (szakdolgozatok bírálata, záróvizsga bizottsági tagság stb.); a kollégának a tantárgyakhoz tartozó bármely témában be kell kapcsolódnia a Tanszék tudományos életébe, kutatómunkájába; elvárás a rendszeres publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven; a leendő kollégának be kell kapcsolódnia a Kar, a Tanszék pályázati tevékenységébe és a külső megrendelésekre végzett kutatásokba; a kollégának be kell kapcsolódnia a kari szintű oktatásszervezési tevékenységbe is; patronáló tanári feladatokat kell vállalnia.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett adjunktusi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

§         okleveles közgazdász végzettséggel,

§         doktori fokozattal,

§         a felsorolt vagy azzal ekvivalens tárgyak valamelyikében legalább öt éves oktatási, vizsgáztatási tapasztalattal (ebbe a demostrátori és doktori képzési időszak alatti oktatás és beszámít),

§         felsőfokú angol nyelvtudással.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola keretein belül folytatott tanulmányok,

§         angol nyelven túl további idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Az adjunktusi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

§         részletes, szakmai - magyar nyelvű - önéletrajzot,

§         oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait;

§         motivációs levelet, amely alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy a jelölt birtokában van a megfelelő kompetenciáknak, illetve képes azon feladatok ellátására, melyeket a pályázat kiírója a pályázat szövegében meghatározott,

§         egy szűkebb kutatási területet megjelölő levelet,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Magas Antal István tanszékvezető nyújt, a 061/482-5399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1752/2014 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1752/2014, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Elektronikus úton Nagy Annamária személyügyi munkatárs részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) és az egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BCE honlap - 2014. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1752/2014.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.21.
Egyéb hasonló állások Önnek
Elemző, adatgyűjtés-koordinátor

Központi Statisztikai Hivatal

FELHÍVÁS álláshely betöltésére Főosztály: Á...
Budapest, Budapest, Pest


Nemzetközi koordinátor / asszistens

Első Közép Európai Önsegítő Egyesület

A European Training and Education Network    ...
Budapest, Budapest, Pest


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest