Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1101 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakterülethez kapcsolódó tantárgyak (Vállalati pénzügyek és adózási alapok, Adótan) oktatása és tudományos kutatómunka végzése. A hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         büntetlen előélet,

§         egyetemi oklevél,

§         legalább doktorjelölti jogviszony létesítése a gazdálkodás és szervezéstudományok területén,

§         legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlat,

§         rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerint B2 szintű nyelvvizsgával,

§         az oktatandó szakterület átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismerete,

§         alkalmasság a szakterülethez tartozó tantárgyak oktatására, valamint alkalmasság tudományos kutatómunka végzésére

§         alkalmasság a hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Az oktatott tantárgyakra vonatkozó szakmai területen végzett több éves gyakorlati munka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajzot,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával,

§         a tudományos munkák jegyzékét,

§         a végzettséget, a képesítéseket, a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,

§         idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles fordítását,

§         szükség esetén az egyes végzettségi, nyelvvizsga szintek hazai rendszernek való megfeleltetésének igazolását.

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár, tanszékvezető nyújt, a 56/510-300/5759 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2014. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2014., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Intézmény Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szolf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.