Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1145 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Kar Matematika és Fizikai Intézetébe

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Matematika BSc szakos képzésnél a Bevezetés az algebrába, Algebra I-II, Számelmélet I-II, az osztatlan 4+1 éves Matematika tanári képzésnél Bevezetés az algebra és számelméletbe, Algebra és számelmélet I-II-III, Fejezetek az algebra és számelméletből c. tárgyak oktatási feladatainak ellátása. Vagy: a Matematika BSc szakos képzésnél a Vektorgeometria, Bevezetés a geometriába, Geometria I-II, az osztatlan 4+1 éves Matematika tanári képzésnél Bevezetés a geometriába, Geometria I-II-III, Fejeze-tek a geometriából c. tárgyak oktatási feladatainak ellátása. Vagy: a Matematika BSc szakos képzésnél az Elemi matematika I-II-III, az osztatlan 4+1 éves Matematika tanári képzésnél a Matematika szakmódszertan, Elemi matematika I-VI. c. tárgyak oktatási feladatai-nak ellátása. A felsorolt tantárgyak oktatásához-kutatásához szükséges módszertani, oktatási háttér fejlesztése. A nevezett szakokon szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témavezetése. Az intézet, az intézeti tanszék tudományos és közéleti életében való aktív részvétel. Az intézet infrastrukturális fejlesztésében való részvétel, a rábízott szaktantermek oktatás/kutatás eszközállományának gondozása, fejlesztése. Kutatási programokban való aktív részvétel. A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázónak rendelkeznie kell:

§         szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal,

§         doktorjelölti jogviszonnyal (igazolt PhD szigorlat), vagy -három éves szakmai gyakorlattal és doktori fokozattal,

§         rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal,

§         önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel,

§         legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására,

§         legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

§         A pályázatnak tartalmaznia kell (2 példányban):

§         a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

§         szakmai tudományos munkáját, terveit,

§         hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját, publikációs jegyzékét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell ( 2 példányban):

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyurácz József dékán és Dr.Biroszné Móritz Zsuzsanna hivatalvezető nyújt, a 94/504-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTMK 12/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar Dékánja címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NymE TTMK 12/2015., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási Követeleményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         nyme.hu honlapon - 2015. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.06.