Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktus


  • A hirdetés 1246 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatása, elsősorban gyógyszerészeti tudományok, biofarmácia, gyógyszerészeti gondozás, élettudományok, experimentális onkológia, molekuláris biológia, és biotechnológia területén, valamint gyakorlatok vezetése. Részvétel az oktatás szervezésében, oktatási segédanyagok készítése és folyamatos korszerűsítése. Aktív kutatási tevékenység, valamint ezen területen rendszeres publikáció nemzetközi szakmai folyóiratokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, tudományos fokozat,

§         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         a karon legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése,

§         képesség színvonalas gyakorlatok, szemináriumok vezetésére

§         magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatása,

§         részvétel oktatási segédanyagok készítésében

§         a szakmai közéletben való részvétel.

§         a végzés után legalább 6 éves tényleges szakmai gyakorlat,

§         alkalmasság tantermi előadások, szemináriumok tartására magyar és angolnyelven,

§         hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenység.

§         büntetlen előélet

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         élettudományok, gyógyszerészi tudományok, orvostudományok területén szerzett gyakorlat, szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§         alkalmasság tantermi előadások, szemináriumok tartására magyar és angolnyelven,,

§         magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, valamint a hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

§         szakmai önéletrajzot,

§         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok másolata (az eredeti okiratokat az alkalmazást megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják),

§         a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzék

§         külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatos Szilvia nyújt, a +3652411717/54591 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYBF/6/2015 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYBF/6/2015, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Elektronikus úton Lakatos Szilvia részére a lakatos.szilvia@pharm.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debreceni Egyetem honlapja - 2015. április 6.

§         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2015. április 6.

§         Gyógyszerésztudományi Kar honlapja - http://www.pharmacol.dote.hu - 2015. április 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre