Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adjunktusi


  • A hirdetés 997 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem
Kőszegi Kampuszán

adjunktusi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata az oktatás területén elsősorban a Kulturális Örökség Menedzsment szakirányú továbbképzés és a Nemzetközi Tanulmányok MA szak tantervéhez kapcsolódó tárgyak oktatása. Vegyen részt a Kőszegi Kampuszon folyó kutató-fejlesztő munkákban és rendelkezzék önálló kutatás-fejlesztési elképzelésekkel. További feladatai: szakdolgozatok, diplomamunkák és TDK-dolgozatok vezetése, részvétel oktatási segédletek és jegyzetek megírásában és a pályázati munkákban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzék szakirányú végzettséggel, Ph.D. vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, legalább 4 évi eredményes oktatási vagy gyakorlati tevékenységgel, egyetemi oktatói gyakorlattal (kurzusfejlesztésben is), széles körű hazai és külföldi kutatási, szakmai kapcsolatrendszerrel,

§         nemzetközi hálózatos kutatási együttműködésben szerzett tapasztalattal és legalább egy világnyelv előadói szintű - nyelvvizsgával, vagy diplomával igazolt - ismeretével, valamint idegen nyelvű, nemzetközi publikációkkal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére),

§         pályázat (tervek, elképzelések),

§         részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

§         publikációs lista,

§         munkakört is tartalmazó jogviszony igazolás(ok) az egyetemi oktatói gyakorlatról,

§         egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb szakképzettséget igazoló okiratok másolata (külföldön szerzett végzettség és tudományos fokozat esetén az okiratok OFFI általi hiteles fordítása),

§         formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat benyújtási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni a pályázathoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0742 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktusi. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0742, valamint a munkakör megnevezését: adjunktusi.

§         Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem honlapja - 2016. február 1.

§         Egyetemi Körlevél - 2016. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató és a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu, Álláspályázatok menüpont) letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 06-88/624-236) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre