Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adminisztrátor


  • A hirdetés 1092 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
--> Humánszolgáltatási Igazgatóságának Humán Osztályára

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Osztályán a vezető munkájával összefüggő adminisztrációs feladatokat, valamint az osztály iratkezelési teendőit.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Leírja az osztály dolgozói által előkészített kézirat alapján a közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket. Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat (telefonkezelés, anyag és eszközrendelés, létszámjelentés, szabadságok kiírása, stb.). Az osztályon nyilvántartást vezet a betegség, szabadság vagy egyéb ok miatt a munkából távol maradt dolgozókról és azt havonta jelenti a Jegyzői Titkárság humánpolitikai referense felé. Intézi az osztály külső és belső levelezését, továbbítja a leveleket az illetékesek felé. Gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről. Karbantartja az osztállyal kapcsolatban lévő intézmények, egyesületek, civil szervezetek címjegyzékeit. Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási ügykezelői alapvizsga

§         gyors-és gépíró szakképesítés

§         közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

§         Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak hitelt érdemlő megkéréséről szóló bizonylat);

§         A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;

§         A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;

§         A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majnay Gábor osztályvezető nyújt, a 74/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-9/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor. §         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-9/2015., valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

§         Személyesen: dr. Varga Katalin jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szekszárdi Vasárnap - 2015. május 17.

§         Tolnai Népújság - 2015. május 19.

§         www.szekszard.hu - 2015. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.15.