www.topjob.hu

Adóügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 313 napja lett aktiválva

Polgármesteri Hivatal - Arnót

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Arnót

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör, pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó adóztatási feladatokkal kapcsolatos ügyintézői teendők. A hatályos jogszabályoknak megfelelő iparűzési adóval, továbbá a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása. Adó, egyéb hátralékok kezelése, behajtása, azok nyilvántartásának vezetése. Adatszolgáltatások elvégzése. Kereskedelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés. ASP rendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        pénzügyi területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok

        A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendeletben meghatározott önéletrajz

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vannak annak megkéréséről szóló igazolás

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a apályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozati eljárást vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Tamás nyújt, a 20/2820696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Arnót címére történő megküldésével (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1834/0/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Arnót címére történő megküldésével (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1834/0/2017, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

        Személyesen: Szarka Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - polgármester egyetértése mellett- a jegyző dönt. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        arnot@arnot.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.