Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

adóügyi ügyintéző


  • A hirdetés 240 napja lejárt

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
--> Kisdombegyházi és Magyardombegyházi Kirendeltség

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77.

Békés megye, 5838 Magyardombegyház, Nagy utca 61.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi adókkal ( helyi iparűzési adó és kommunális adó) és gépjárműadóval kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok ellátása, az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok. Adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés. Kisdombegyház Önkormányzatánál a pénztárosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó feladatok ellátása. Kisdombegyház Önkormányzat pénztárának kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi és számviteli ügyintéző,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        cselekvőképesség: a pályázó nem állhat cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell

        szakképesítést igazoló okiratok másolata

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gácsér Béla jegyző nyújt, a 06-68-434-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.1342/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai Mór utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.1342/2018., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Gácsér Béla jegyző részére a kevermes.jegyzo@globonet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatására sor kerül. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kisdombegyház Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. június 29.

        www.kevermes.hu; www.kisdombegyhaz.hu - 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kevermes.hu; www.kisdombegyhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre