Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1061 napja lejárt

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.

Ellátandó feladatok:

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségének vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésben meghatározott feladatok, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Igazgatási, szervezési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségének vezetése, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak számára biztosított 18/2003. (V.01) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és - a Kttv. 247. §. (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, a 4/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített fotóval ellátott szakmai önéletrajz, melyben ismertetésre kerül a pályázó eddigi munkakörei és tevékenységei. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásában résztvevők megismerhessék. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati k

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és szeméklyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stepics Anita nyújt, a 94/592-928 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-282/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-282/2015, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Tuisz Márta, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek határidőben érkeznek be a megadott címre, és amelyek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázatokat Csákánydoroszló község polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Körmend Város honlapja - 2015. december 23.

§         Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetője - 2015. december 23.

§         Csákánydoroszló község honlapja - 2015. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.30.
Iratkozzon fel állásértesítőre