Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 882 napja lejárt

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.03.01.-2018.07.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01. - 2018,07,31,-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői feladatainak ellátása, részvétel a képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tiszakürt és Nagyrév községek hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

§         Nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, jegyzői gyakorlat

§         legalább ötéves közigazgatási gyakorlat

§         helyismeret Tiszakürt-Nagyrév településre vonatkozóan

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat egyszerű másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolása

§         Munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelést

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Kiss Györgyné nyújt, a 56/318-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Elektronikus úton Dr Kiss Györgyné részére a tiszakurt@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre