Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1015 napja lejárt

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8.

Győr-Moson-Sopron megye, 9178 Hédervár, Fő utca 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

aljegyző

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (2) - (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban, a Hédervári és Lipóti Kirendeltségen az aljegyzői feladatok ellátása, részvétel a Képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete. A polgármester munkájának segítése. Rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságainak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról. A megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik. Ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. A polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Vezeti a kirendeltséget, megszervezi annak munkáját, ennek keretében hetente megbeszélést tart a dolgozók részvételével. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket. Gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, (elkészítéséről), a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervező,

§         közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         ECDL

§         anyakönyvvezetői szakvizsga, helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, precizitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata, nyilatkozat, hogy a pályázatát elbírálók a pályázatát megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, közigazgatási gyakorlat igazolása, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter nyújt, a 06304518492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2016/X. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2016/X., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a KÖH székhely polgármestere nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára. A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         KÖH székhely és társult községeinek hirdetőtáblái - 2016. február 11.

§         KÖH székhely és társult községeinek honlapjai - 2016. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.darnozseli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre