Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 660 napja lejárt

Keszthely Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Keszthely Város Polgármestere

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatásköri jogszabályokban meghatározott, a tevékenységi kör szerinti hivatkozott feladatok ellátása. A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői képesítés vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, ,

        kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        polgármesteri/önkormányzati hivatalnál szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésre vonatkozó nyilatkozat).

        A kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6.§ 16.pont).

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

        A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Teréz jegyző nyújt, a 06-83-505-505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Polgármestere címére történő megküldésével (Fő Keszthely, tér 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/97/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Polgármestere címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/97/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyére a beérkezett pályázatok alapján a jegyző javaslatára a kinevezési jogkör gyakorlója, a polgármester dönt. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu - 2017. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre