Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 604 napja lejárt

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7181 Tevel, Fő utca 288.

Tolna megye, 7182 Závod, Új utca 13.

Tolna megye, 7184 Lengyel, Petőfi utca 53.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatásköri jogszabályokban meghatározott tevékenységi kör szerinti hivatkozott feladatok ellátása. A jegyző helyettesítése a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal vezetése a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Závodi Kirendeltsége, Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Lengyeli Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői képesítés vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzatnál szerezett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        anyakönyvi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű együttműködő képesség, stressztűrő képesség, terhelhetőség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanusító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésre vonatkozó nyilatkozat)

        a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont)

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén vele szemben munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Lászlóné polgármester nyújt, a 0674524011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 965-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 965-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: , Tolna megye, 7181 Tevel, Fő utca 288. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója Tevel község polgármestere dönt Závod és Lengyel községek polgármestereinek egyetértésével. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. A polgármesterek döntésük alapján a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tevel.hu/pályázatok - 2017. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban -legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre