www.topjob.hu

aljegyző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 347 napja lett aktiválva

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal
--> Felsőgagyi Kirendeltsége

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3837 Felsőgagy, Rákóczi utca 78.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladatkörébe tartozó tevékenység ellátása Csenyéte, Felsőgagy és Gagyapáti településekre vonatkozóan.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal Felsőgagyi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezése szerinti képesítés,

        Önkormányzati igazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyívány, nyilatkozat arról, hogy a páláyzati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerékgyártó Judit nyújt, a 46/458116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 723/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 723/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Dr. Kerékgyártó Judit , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.13.