www.topjob.hu

aljegyző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 330 napja lett aktiválva

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjára vonatkozóan Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna nyújt, a 46/613-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3136/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3136/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Kovács Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zsolca TV Képújság - 2017. július 28.

        Felsőzsolca város honlapja - 2017. július 28.

        Felsőzsolcai Polgármesteri HIvatal hirdetőtáblája - 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.