www.topjob.hu

aljegyző


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Helyettesítés céljából tartós távollét idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Helyettesítés céljából tartós távollét idejére-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7228 Döbrököz, Páhy utca 45.

Tolna megye, 7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 59. pontja szerinti jogi- és igazgatási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása, döntések kiadmányozása, ASP rendszer működtetése. A jegyző által meghatározott módon és mértékben történő részvétel a székhelyhivatal vezetésével összefüggő feladatok ellátásában. A Képviselő-testületi ülések szervezése, adminisztrációja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Döbrököz Közös Önkormányzati Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői képesítés, vagy egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,

        Önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Ildikó nyújt, a 74/565-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7228 Döbrököz, Páhy utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Döb/2365/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7228 Döbrököz, Páhy utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Döb/2365/2018, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat megismerését követő személyes meghallgatást követően a jegyző nevezi ki a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dobrokoz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre