www.topjob.hu

aljegyző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8948 Nova, Kossuth utca 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése értelmében a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének vezetése. A Novai Kirendeltségen a jegyző jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörének teljes körű gyakorlása és ellátása, a kirendeltség és az önkormányzat törvényes működésének biztosítása, képviselő-testületi üléseken való részvétel, igazgatási-szervezési feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Közigazgatási szervnél szakmai - Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat; jogi vagy közigazgatási szakvizsga

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, nyilatkozat a Kttv. 84.§ szerinti együttalkalmazási tilalomról, összeférhetetlenségről

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat

        Pályázatok írásában, lebonyolításában szerzett gyakorlat

        Számítógépes programok magas szintű alkalmazása (irodai, közigazgatási)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletben meghatározott kötelező adatkörrel a 45/2012 (III.20) Kormányrendelet 8.§ és a 1.mellékletben foglaltak figyelembevételével három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

        Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okirat(ok) másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és a próbaidő vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható

        A pályázat benyújtási határideje egyben a beérkezési határidőt is jelenti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Jenőné nyújt, a 06309971658 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8948 Nova, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/480-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8956 Páka, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/480-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Lendvai Jenőné, Zala megye, 8948 Nova, Kossuth utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nova Község Önkormányzatának hírdetőtáblája - 2018. július 5.

        www.nova.hu - 2018. július 5.

        Kerka Régió TV - 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nova.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre