www.topjob.hu

aljegyző


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 285.

Tolna megye, 7352 Györe, Petőfi utca 3.

Tolna megye, 7185 Mucsfa, Kossuth utca 50.

Tolna megye, 7186 Nagyvejke, Fő utca 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. A jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, jogász,

        önkormányzati hatósági, igazgatási munkakörben betöltött tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 8§-a és az 1. sz. melléklete alapján

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Lángi Nikoletta nyújt, a 0674431923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KA/432/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KA/432/2018, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Somogyiné Lángi Nikoletta, Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző javaslata alapján a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei a települések lakosságszáma arányához viszonyított többségi szavazattal döntenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre