www.topjob.hu

aljegyző


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény), valamint a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247. § (4) bekezdése szerint a polgármester a szakvizsga megszerzésére egy év haladékot biztosíthat),

        Legalább két év közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

        A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető nyújt, a 06-66-526-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: dr. Görgényi Ernő polgármester titkárságára, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyula Város honlapja - www.gyula.hu

        Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu

        Gyulai Hírlap hetilap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www,gyula.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre