Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1217 napja lejárt

Vas Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 KÖRMEND, SZABADSÁG TÉR 7.

Vas megye, 9919 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ u. 39.

Ellátandó feladatok:

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségének vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Igazgatási, szervezési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségének vezetése, heti 20 órában a Kirendeltségen történő feladatellátás. Részvétel a képviselő-testületi üléseken, bizottsági üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak számára biztosított 18/2003. (V.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, a 45/2012. (III: 20,) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerint elkészített fotóval ellátott szakmai önéletrajz, melyben ismertetésre kerül a pályázó eddigi munkakörei és tevékenységei.

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tuisz Márta nyújt, a 94/592-929 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-19/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-19/2015, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Tuisz Márta, Vas megye, 9900 KÖRMEND, SZABADSÁG TÉR 7. I. emelet .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek határidőben érkeznek be a megadott címre, és amelyek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázatokat Körmend város polgármestere bírálja el fenntartva magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Körmend város honlapja - 2015. január 26.

§         Vas Népe - 2015. január 26.

§         Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2015. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.31.