Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1011 napja lejárt

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.05.01 - 2017.07.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01 - 2017.07.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Gorkij út 20.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

aljegyző

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt jegyzői feladatok helyettesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jegyző helyettesítése


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Egyetem, főiskola igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, adatkezelési nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pisók István polgármester nyújt, a 06/56-439-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5233 Tiszagyenda, Gorkij út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 274/2015. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 274/2015., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Pisók István polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5233 Tiszagyenda, Gorkij út 20. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 83.§ b.) pontja alapján 2015.április 15. napjáig a jegyző és aljegyző javaslatára a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázati elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszagyenda.hu - 2015. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszagyenda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.