Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1218 napja lejárt

Kevermes Nagyközség Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1.

Békés megye, 5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77.

Békés megye, 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté utca 61.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése. Részt vesz a képviselő-testületi üléseken, a bizottsági üléseken és ott a tevékenységét érintő felmerült kérdésekben állást foglal. Együttműködik és kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival, bizottságaival, az önkormányzati intézményekkel és egyéb társhatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése. A kirendeltségek munkájának koordinálása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Kisdombegyházi Kirendeltsége; Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal Magyardombegyházi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Főiskola, egyetem: igazgatásszervező, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, állam- és jogtudományi doktori képesítés,,

§         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§ alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az aljegyzői munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések, : nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható;

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gácsér Béla jegyző nyújt, a 06-70-379-2364 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/79-11/2015. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai Mór utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/79-11/2015., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Lantos Zoltán polgármester, Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján - Mötv. 83.§ b) pontja alapján - a kiválasztásról a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kevermes Nagyközségi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. április 3.

§         www.kevermes.hu - 2015. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kevermes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre