Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

aljegyző


  • A hirdetés 1000 napja lejárt

Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sarkadi Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körök, valamint a jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Sarkadi Polgármesteri Hivatal

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a Sarkadi Polgármesteri Hivatal szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább 2-5 év közigazgatási gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések,

§         közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

§         a pályázó nyilatkozata: kinevezése esetén összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Magdolna jegyző nyújt, a 06-66-585-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sarkadi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-537/7/2015 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Sarkadi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-537/7/2015, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sarkad Város Önkormányzatának honlapja - 2015. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.