Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Aljegyző


  • A hirdetés 1016 napja lejárt

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője által meghatározott feladatok ellátása, valamint a jegyző távolléte esetén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője által meghatározott feladatok ellátása, valamint a jegyző távolléte esetén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 228

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.5) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         Polgármesteri Hivatalban eltöltött közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló,gyors,precíz munkavégzési képesség,

§         Kiváló szintű nagyfokú terhelhetőség,

§         Kiváló szintű kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

§         legalább ötévi, polgármesteri hivatalban eltöltött közigazgatási gyakorlat igazolása

§         legalább három év önkormányzati munkában szerzett vezetői tapasztalat igazolása

§         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Viktória nyújt, a 94/520-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1214/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1214/2015., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

§         Személyesen: Dr. Szabó Viktória, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. 606.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója - a jogi ügyekkel foglalkozó bizottság szakmai véleményének kikérése után - dönt. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság szeptemberi ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) - 2015. július 24.

§         Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2015. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy a pályázati felhívás tartalmát elsődlegesen a www.szombathely.hu honlapon tekintsék meg, különös tekintettel arra, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2015. szeptember 4. 12,00 óra (postai úton való megküldés esetén is). Felhívjuk továbbá a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a büntetlen előélet igazolása mellett szükséges annak igazolása is, hogy a pályázó a Kttv. 39. § (1) bek. foglalt büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.26.