www.topjob.hu

államháztartási referens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
--> Államháztartási Iroda

államháztartási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.06.30-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 146. pontja szerinti „Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör” cím alatt meghatározott jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és pénzügyi, mérlegképes könyvelői, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség, - MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű használata,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatellátás; - a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és az általuk irányított költségvetési szervek által készített adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók, adatszolgáltatás az elemi költségvetésről) felülvizsgálata; - az önkormányzatok költségvetési törvényben meghatározott támogatásokra benyújtott igényléseinek felülvizsgálata; - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az önkormányzatok gazdálkodása és/vagy államháztartás területén szerzett gyakorlat, - államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        terhelhetőség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

        elemzőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani

        fényképes szakmai önéletrajzot (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz-sablon alapján); http://allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/allashirdetes

        esetleges referencia megjelölést, ajánlólevelet

        motivációs levelet

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolati példányait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt János Marianna irodavezető nyújt, a 74/416-411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOL-IG/8-11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOL-IG/8-11/2017, valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.

        Elektronikus úton Fehér János részére a igazgato.szekszard@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Hozzájárulása esetén önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban egy évig tároljuk. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.